Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Daniel Wasiak

Przeglądanie księgi


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Daniel Wasiak prowadzi własną kancelarię komorniczą. W ramach czynności komorniczych zajmuję się między innymi odzyskiwaniem należności. W takich sytuacjach zastosowanie mają egzekucje komornicze zlecone przez sąd. Na moją pomoc mogą Państwo liczyć w przypadku różnego rodzaju problemów. Zajmuję się sprawami, w których np. podmiot został objęty wyrokiem prawnym i nie wywiązuje się z finansowej odpowiedzialności.

Zadaniem prowadzonej przeze mnie kancelarii komorniczej jest pomoc w odzyskaniu długu, a także zaległych należności. W tym celu wykorzystuję rozmaite narzędzia, z jakich może korzystać komornik. Zwykle jest to zajęcie majątku podmiotu poprzez egzekucję zleconą przez sąd.

Na Klientów czekam w siedzibie mojej kancelarii, która otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Interesantów przyjmuję w poniedziałki. Jeżeli chcą Państwo spotkać się z Komornikiem Sądowym w inne dni, proszę o wcześniejszy kontakt.

Działam w większych i mniejszych miastach na terenie województwa lubelskiego, części woj. mazowieckiego oraz części woj. podlaskiego. Dokładny zakres właściwości terytorialnej w zakładce właściwość miejscowa.

Pisanie piórem

Właściwość miejscowa

Komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Daniela Wasiaka jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Garwolinie, tj.:

Mężczyzna piszący w zeszycie

Dokumenty do pobrania

Egzekucja komornicza – pomoc w odzyskaniu długu