Pilawa - obszar działania kancelarii komorniczej Daniela Wasiaka

Herb Pilawa

Komornik Daniel Wasiak może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

W skład Powiatu Garwolińskiego wchodzi Pilawa na terenie, którego kancelaria Komornicza Daniela Wasiaka może prowadzić sprawy.

Działania kancelarii komorniczej w obrębie Gminy Pilawa

Mapa Pilawa

Kancelaria może prowadzić następujące działania:

 • Egzekucja świadczeń pieniężnych
 • Doręczenie korespondencji
 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Protokół stanu faktycznego
 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych
 • Spis inwentarza
 • Nadzór nad licytacją
 • Ustalanie majątku dłużnika
 • Egzekucję z nieruchomości
 • Wydawanie Nieruchomości
 • Wprowadzanie w posiadanie nieruchomości
 • Opróżnianie pomieszczeń w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy

wobec podmiotów i osób mieszkających lub posiadających swoją siedzibę w obrębie wszystkich ulic i miejscowości na obszarze Garwolina w tym:

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Boczna ul. Bursztynowa ul. Chabrowa ul. Dąbrowszczaków ul. Dobra ul. Dworcowa ul. Królowej Jadwigi ul. Jaśminowa ul. Jedności Narodu ul. Jana Kochanowskiego ul. Tadeusza Kościuszki ul. Kombatancka ul. Marii Konopnickiej ul. Mikołaja Kopernika ul. Ignacego Krasickiego ul. Krynickich ul. Kwiatowa ul. Leśna ul. Letniskowa ul. 22 Lipca ul. Malinowa ul. Adama Mickiewicza ul. Miodowa ul. Nowa ul. Ogrodowa ul. Olimpijska ul. Józefa Piłsudskiego ul. Polna ul. Południowa ul. Bolesława Prusa ul. Przedszkolaków ul. Przemysłowa ul. Różana ul. Hanki Sawickiej ul. Stefanii Sempołowskiej ul. Henryka Sienkiewicza ul. Słoneczna ul. J uliusza Słowackiego ul. Spacerowa ul. Sportowa ul. Stokrotki ul. Szarych Szeregów ul. Romualda Traugutta ul. J uliana Tuwima ul. Wiśniowa ul. Wojska Polskiego ul. Wrzosowa ul. Wspólna ul. ks. kard. Wyszyńskiegoal. Wyzwolenia ul. Złota

Sołectwa:

Gocław, Jaźwiny, Kalonka, Lipówki, Łucznica, Niesadna, Niesadna-Przecinka, Puznówka, Trąbki, Wygoda, Żelazna

Pozostałe miejscowości:

Grzebowilk, Resztówka i Zawadka