Wilga - obszar działania kancelarii komorniczej Daniela Wasiaka

Herb Wilga

Komornik Daniel Wasiak może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

W skład Powiatu Garwolińskiego wchodzi Wilga na terenie, którego kancelaria Komornicza Daniela Wasiaka może prowadzić sprawy.

Działania kancelarii komorniczej w obrębie Gminy Wilga

Mapa Wilga

Kancelaria może prowadzić następujące działania:

 • Egzekucja świadczeń pieniężnych
 • Doręczenie korespondencji
 • Zabezpieczenie roszczeń
 • Protokół stanu faktycznego
 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych
 • Spis inwentarza
 • Nadzór nad licytacją
 • Ustalanie majątku dłużnika
 • Egzekucję z nieruchomości
 • Wydawanie Nieruchomości
 • Wprowadzanie w posiadanie nieruchomości
 • Opróżnianie pomieszczeń w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy

wobec podmiotów i osób mieszkających lub posiadających swoją siedzibę w obrębie wszystkich ulic i miejscowości na obszarze Garwolina w tym:

ul. Akacjowa ul. gen. Andersa ul. Adama Asnyka ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Cicha ul. Dolna ul. Górna ul. Jana Pawła II ul. Jana Kochanowskiego ul. Tadeusza Kościuszki ul. Leśna ul. Stefana Żeromskiego ul. gen. Stanisława Maczka ul. Adama Mickiewicza ul. Stanisława Mikołajczyka ul. Nadrzeczna ul. Cypriana Kamila Norwida ul. Partyzantów ul. Józefa Piłsudskiego ul. Polna ul. Poprzeczna ul. Bolesława Prusa ul. P ulawska ul. Marcina Rataja ul. Reymonta ul. Rybacka ul. Henryka Sienkiewicza ul. gen. Sikorskiego ul. Słoneczna ul. Stawowa ul. ks. Kazimierza Szlendaka ul. Tartaczna ul. Trzcinowa ul. J uliana Tuwima ul. Warszawska ul. Wiślana ul. Wincentego Witosa ul. Wojska Polskiego ul. Za Jazem ul. Zakątek

Sołectwa:

Celejów, Cyganówka, Goźlin Górny, Goźlin Mały, Holendry, Mariańskie Porzecze, Nieciecz, Nowe Podole, Nowy Żabieniec, Ostrybór, Ruda Tarnowska, Skurcza, Stare Podole, Stary Żabieniec, Tarnów, Trzcianka, Uścieniec-Kolonia, Wicie, Wilga, Wólka Gruszczyńska, Zakrzew

Pozostałe miejscowości:

Borowina, Malinówka, Olszynka, Osiedle Wilga, Podgórze, Polewicz, Zarzecze (osada leśna), Zarzecze.