Herb miasta Tomaszów Lubelski

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim - obszar działania kancelarii komorniczej Daniela Wasiaka

Komornik Daniel Wasiak może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji lubelskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji lubelskiej wchodzi obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim na terenie, którego kancelaria Komornicza Daniela Wasiaka może prowadzić sprawy.

Działania kancelarii komorniczej w obrębie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

Mapa Tomaszowa LubelskiegoKancelaria może prowadzić następujące działania:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych
  • Zabezpieczenie roszczeń
  • Protokół stanu faktycznego
  • Nadzór nad licytacją
  • Ustalanie majątku dłużnia

wobec podmiotów i osób mieszkających lub posiadających swoją siedzibę w obrębie wszystkich ulic i miejscowości na obszarze Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w tym:

Bełżec

 

Miejscowości:
Bełżec (sołectwa: Bełżec I, Bełżec II i Bełżec III), Brzeziny, Chyże, Smoliska, Szalenik-Kolonia, Żyłka.

 

Jarczów

 

Sołectwa:
Chodywańce, Gródek, Gródek-Kolonia, Jarczów, Jarczów-Kolonia Druga, Jarczów-Kolonia Pierwsza, Jurów, Korhynie, Łubcze, Nedeżów, Nowy Przeorsk, Plebanka, Przewłoka, Sowiniec, Szlatyn, Wierszczyca, Wola Gródecka, Zawady.

 

Komarów-Osada

 

Sołectwa:
Antoniówka, Dub, Huta Komarowska, Janówka Wschodnia, Janówka Zachodnia, Kadłubiska, Komarów Dolny, Komarów-Osada, Komarów Górny, Komarów-Wieś, Kraczew, Krzywystok, Krzywystok-Kolonia, Księżostany, Księżostany-Kolonia, Ruszczyzna, Sosnowa-Dębowa, Swaryczów, Śniatycze, Tomaszówka, Tuczapy, Wolica Brzozowa, Wolica Brzozowa-Kolonia, Wolica Śniatycka, Zubowice, Zubowice-Kolonia.

 

Pozostałe miejscowości:
Berestki, Szczerbiki.

 

Krynice

 

Sołectwa:
Antoniówka, Budy, Dąbrowa, Dzierążnia, Huta Dzierążyńska, Kolonia Partyzantów, Krynice, Majdan Krynicki, Majdan-Sielec, Polanówka, Polany, Romanówka, Zaboreczno, Zadnoga, Zwiartów, Zwiartów-Kolonia.

 

Lubycza Królewska

 

Sołectwa:
Dęby, Dyniska Nowe, Hrebenne, Huta Lubycka, Kniazie, Kornie, Machnów Nowy, Machnów Stary, Mosty Małe, Myślatyn, Nowosiółki Kardynalskie, Potoki, Ruda Żurawiecka, Siedliska, Szalenik, Teniatyska, Wierzbica, Zatyle-Osada, Zatyle, Żurawce-Osada, Żurawce.

 

Łaszczów

 

Sołectwa:
Czerkasy, Dobużek, Domaniż, Hopkie, Kmiczyn, Łaszczów-Kolonia, Małoniż, Muratyn, Nabróż, Nadolce, Pieniany, Pieniany-Kolonia, Podhajce, Podlodów, Pukarzów, Ratyczów, Steniatyn, Wólka Pukarzowska, Zimno.

 

Pozostałe miejscowości:
Dobużek-Kolonia, Hopkie-Kolonia, Kmiczyn-Kolonia, Muratyn-Kolonia, Nabróż-Kolonia, Pukarzów-Kolonia, Pukarzów (osada), Sośnina, Steniatyn-Kolonia, Zimno-Kolonia.

 

Rachanie

 

Sołectwa:
Grodysławice, Grodysławice-Kolonia, Józefówka, Kozia Wola, Michalów, Michalów-Kolonia, Pawłówka, Rachanie, Siemierz, Siemnice, Werechanie, Wożuczyn, Wożuczyn-Cukrownia, Zwiartówek.

 

Pozostałe miejscowości:

Falków, Kalinów, Kociuba, Korea, Pawłówka-Gajówka, Rachanie-Kolonia, Sojnica, Werechanie-Gajówka, Werechanie-Kolonia, Zwiartówek-Kolonia.

 

Susiec

 

Sołectwa:
Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara, Grabowica, Huta Szumy, Kunki, Łasochy, Łosiniec (sołectwa: Łosiniec I i Łosiniec II), Łuszczacz, Majdan Sopocki Drugi, Majdan Sopocki Pierwszy, Maziły, Nowiny, Oseredek, Paary, Róża, Rybnica, Susiec (sołectwa: Susiec I i Susiec II), Wólka Łosiniecka, Zawadki.

 

Tarnawatka

 

Sołectwa:
Dąbrowa Tarnawacka, Huta Tarnawacka, Klocówka, Kunówka, Niemirówek, Niemirówek-Kolonia, Pańków, Pauczne, Podhucie, Sumin, Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak, Tymin, Wieprzów (wsie: Wieprzów Ordynacki i Wieprzów Tarnawacki).

 

Pozostałe miejscowości:
Górka, Gromada, Hatczyska, Hatczyska-Kolonia, Kaliszaki, Kocia Wólka, Kolonia Klocówka, Łanowe Sołtysy, Petrynówka, Pucharki, Skrzypny Ostrów, Suminek, Tarnawatka, Zaolzie.

 

Telatyn

 

Sołectwa:
Dutrów, Franusin, Kryszyn, Łachowce, Łykoszyn, Marysin, Nowosiółki, Posadów, Poturzyn, Radków, Radków-Kolonia, Suszów, Telatyn, Telatyn-Kolonia, Telatyn-Kolonia Druga, Wasylów, Żulice.

 

Tomaszów Lubelski

 

Sołectwa:
Chorążanka, Dąbrowa Tomaszowska, Górno, Jeziernia, Justynówka, Klekacz, Łaszczówka, Łaszczówka-Kolonia, Majdan Górny (2 sołectwa: Majdan Górny Pierwszy i Majdan Górny Drugi), Majdanek, Nowa Wieś, Pasieki, Podhorce, Przecinka, Przeorsk, Rabinówka, Rogóźno (3 sołectwa: Rogóźno I, II i III), Rogóźno-Kolonia, Ruda Wołoska, Ruda Żelazna, Sabaudia, Szarowola, Typin, Ulów, Wieprzowe Jezioro, Zamiany.

 

Pozostałe miejscowości:
Bujsce, Bukowina, Cieplachy, Cybulówka, Długie, Dobrzanówka, Dolina, Dub, Folwarczysko, Glinianki, Irenówka, Kapsiówka, Kątek, Klimowica, Lipka, Nowy Przeorsk, Parama, Pardasówka, Podbełżec, Podbór, Podlas, Polesie, Rogowe Kopce, Rzeplin-Osada, Sołokija, Sutki, Sybir.

 

Tyszowce

 

Sołectwa:
Czartowiec, Czartowiec – Kolonia, Czartowczyk, Czermno, Dębina, Kazimierówka, Klątwy, Lipowiec, Marysin, Mikulin, Niedźwiedzia Góra, Perespa, Podbór, Przewale, Rudka, Soból, Tyszowce, Wakijów, Wojciechówka, Zamłynie.

 

Ulhówek

 

Sołectwa:
Budynin, Dębina, Dębina-Osada, Dyniska, Hubinek, Korczmin, Korczmin-Osada, Krzewica, Machnówek, Magdalenka, Oserdów, Podlodów, Rokitno, Rzeczyca, Rzeplin, Rzeplin-Osada, Szczepiatyn, Szczepiatyn-Osada, Tarnoszyn, Ulhówek (2 sołectwa), Wasylów, Wasylów Wielki, Żerniki.

Pozostałe miejscowości:
Budynin, Dębina, Dębina-Osada, Dyniska, Hubinek, Korczmin, Korczmin-Osada, Krzewica, Machnówek, Magdalenka, Oserdów, Podlodów, Rokitno, Rzeczyca, Rzeplin, Rzeplin-Osada, Szczepiatyn, Szczepiatyn-Osada, Tarnoszyn, Ulhówek (2 sołectwa), Wasylów, Wasylów Wielki, Żerniki. Kolonia Hubinek, Kolonia Rzeczyca, Kolonia Rzeplin, Kolonia Ulhówek, Korea, Mogiła, Ostrów, Pod Brodem, Podlipy, Posadów, Przymiarki, Rechulówka, Sidorówka, Turyna, Wandzin, Wygon.