Herb miasta Radzyń Podlaski

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim - obszar działania kancelarii komorniczej Daniela Wasiaka

Komornik Daniel Wasiak może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji lubelskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji lubelskiej wchodzi obszar właściwości Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim na terenie, którego kancelaria Komornicza Daniela Wasiaka może prowadzić sprawy.

Działania kancelarii komorniczej w obrębie Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

Mapa Radzynia PodlaskiegoKancelaria może prowadzić następujące działania:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych
  • Zabezpieczenie roszczeń
  • Protokół stanu faktycznego
  • Nadzór nad licytacją
  • Ustalanie majątku dłużnia

wobec podmiotów i osób mieszkających lub posiadających swoją siedzibę w obrębie wszystkich ulic i miejscowości na obszarze Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim w tym:

Drelów

Sołectwa:

Aleksandrówka, Danówka, Dołha, Drelów, Kwasówka, Leszczanka, Łózki, Pereszczówka, Przechodzisko, Sokule, Strzyżówka, Szachy, Szóstka, Witoroż, Worsy, Wólka Łózecka, Zahajki, Żerocin

Pozostałe miesjcowości:

Okopy.


Międzyrzec Podlaski

Sołectwa:
Bereza, Dołhołęka, Halasy, Jelnica, Koszeliki, Kożuszki, Krzewica, Krzymoszyce, Łuby, Łukowisko, Łuniew, Manie, Misie, Pościsze, Przychody, Puchacze, Rogoźnica, Rogoźnica-Kolonia, Rogoźniczka, Rudniki, Rzeczyca, Sawki, Sitno, Strzakły, Tuliłów, Tłuściec, Utrówka, Wysokie, Wólka Krzymowska, Zasiadki, Zawadki, Zaścianki, Żabce

Pozostałe miejscowości:
Kolonia Wolańska, Przyłuk

Borki

Sołectwa:

Krasew, Maruszewiec (sołectwa: Maruszewiec Nowy i Maruszewiec Stary), Nowiny, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno, Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew-Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska, Wrzosów

Czemierniki

Sołectwa:

Bełcząc, Czemierniki (sołectwa: Czemierniki i Czemierniki II), Lichty, Niewęgłosz, Skoki, Stoczek, Stójka, Wygnanów.

Dębowa Kłoda

Sołectwa:

Bednarzówka, Białka, Chmielów, Dębowa Kłoda, Hanów, Kodeniec, Korona, Krzywowierzba-Kolonia, Leitnie, Lubiczyn, Makoszka, Marianówka, Nietiahy, Pachole, Plebania Wola, Stępków, Uhnin, Wyhalew, Zadębie, Żmiarki.

Pozostałe miejscowości:

Smolarz, Uhnin

Kąkolewnica

Sołectwa:

Brzozowica Duża, Brzozowica Mała, Grabowiec, Jurki, Kąkolewnica Południowa, Kąkolewnica Północna, Kąkolewnica Wschodnia, Lipniaki, Miłolas, Mościska, Olszewnica, Polskowola, Rudnik, Sokule, Turów, Wygnanka, Zosinowo, Żakowola Poprzeczna, Żakowola Radzyńska, Żakowola Stara.

Komarówka Podlaska

 Sołectwa:

Brzeziny, Brzozowy Kąt, Derewiczna, Kolembrody, Komarówka Podlaska, Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Walinna, Wiski, Woroniec, Wólka Komarowska, Żelizna, Żulinki.

Pozostałe miejscowości:

Bagna, Gradowiec, Martynów, Wiski (kolonia), Żelizna

Milanów

Sołectwa:

Cichostów, Czeberaki, Kopina, Kostry, Milanów, Okalew, Radcze, Rudno (sołectwa: Rudno I, Rudno II i Rudno III), Rudzieniec, Zieleniec

Pozostałe miejscowości:

Cichostów-Kolonia, Czarny Las, Góry Brzeziny, Milanów-Kolonia.

Parczew

Miejscowości:

Babianka, Brudno, Buradów, Jasionka, Koczergi, Komarne, Królewski Dwór, Laski, Michałówka, Pohulanka, Przewłoka, Siedliki, Sowin, Szytki, Tyśmienica, Wierzbówka, Wola Przewłocka, Zaniówka.

Radzyń Podlaski

Sołectwa:

Biała, Białka, Bedlno, Bedlno Radzyńskie, Branica Radzyńska, Branica Radzyńska-Kolonia, Brzostówiec, Główne, Jaski, Marynin, Paszki Duże, Paszki Małe, Płudy, Radowiec, Siedlanów, Stasinów, Ustrzesz, Zabiele, Zbulitów Duży, Żabików.

Siemień

Sołectwa:

Amelin, Augustówka, Działyń, Glinny Stok, Gródek Szlachecki, Jezioro, Juliopol, Łubka, Miłków, Miłków-Kolonia, Nadzieja, Pomyków, Sewerynówka, Siemień, Siemień-Kolonia, Tulniki, Wierzchowiny (wsie: Wierzchowiny Nowe i Wierzchowiny Stare), Władysławów, Wola Tulnicka, Wólka Siemieńska, Żminne.

Ulan-Majorat

Sołectwa:

Domaszewnica, Gąsiory, Kępki, Klębów, Kolonia Domaszewnica, Kolonia Domaszewska, Paskudy, Rozwadów, Sętki, Skrzyszew, Sobole, Stanisławów, Stok, Ulan Duży, Ulan-Majorat, Ulan Mały, Wierzchowiny, Zakrzew, Zarzec Ulański, Żyłki.

Pozostałe miejscowości:

Domaszki, Paskudy

Wohyń

Sołectwa:

Bezwola (sołectwa: Bezwola I i Bezwola II), Bojanówka, Branica Suchowolska, Branica Suchowolska-Parcela, Kuraszew-Suchowola, Lisiowólka, Ossowa, Ostrówki, Planta, Suchowola-Kolonia, Świerże, Wohyń (sołectwa: Wohyń I i Wohyń II), Wólka Zdunkówka, Zbulitów Mały.

Pozostałe miejscowości:

Branica-Kolonia, Gradowiec, Suchowola (kolonia), Suchowola (gajówka), Suchowola (leśniczówka)