Herb miasta Opole Lubelskie

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim - obszar działania
kancelarii komorniczej Daniela Wasiaka

Komornik Daniel Wasiak może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji lubelskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji lubelskiej wchodzi obszar właściwości Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim na terenie, którego kancelaria Komornicza Daniela Wasiaka może prowadzić sprawy

.

Działania kancelarii komorniczej w obrębie Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim

Mapa Opola LubelskiegoKancelaria może prowadzić następujące działania:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych
  • Zabezpieczenie roszczeń
  • Protokół stanu faktycznego
  • Nadzór nad licytacją
  • Ustalanie majątku dłużnia

wobec podmiotów i osób mieszkających lub posiadających swoją siedzibę w obrębie wszystkich ulic i miejscowości na obszarze Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim w tym:

Bełżyce

 

Sołectwa:
Babin, Chmielnik, Chmielnik-Kolonia, Cuple, Jaroszewice, Kierz, Krężnica Okrągła, Malinowszczyzna, Matczyn, Płowizny, Podole, Skrzyniec, Skrzyniec-Kolonia, Stare Wierzchowiska, Wierzchowiska Dolne, Wierzchowiska Górne, Wojcieszyn, Wronów, Wymysłówka, Zagórze (sołectwa: Zagórze I i Zagórze II), Zalesie, Zosin.

Pozostałe miejscowości:
Bzieniec, Dylążki, Krężnica Okrągła (kolonia)

 

Chodelw

 

Sołectwa:
Adelina, Antonówka, Borów, Borów-Kolonia, Budzyń, Chodel, Godów, Granice, Grądy, Huta Borowska, Jeżów, Kawęczyn, Książ, Lipiny, Majdan Borowski, Osiny, Przytyki, Radlin, Ratoszyn Drugi, Ratoszyn Pierwszy, Siewalka, Stasin, Świdno, Trzciniec, Zastawki, Zosinek.

 

Józefów nad Wisłą

 

Sołectwa:
Basonia, Boiska-Kolonia, Bór, Chruślanki Józefowskie, Chruślanki Mazanowskie, Chruślina, Chruślina-Kolonia, Dębniak, Idalin, Kaliszany-Kolonia, Kolczyn, Kolonia Nieszawa, Mariampol, Mazanów, Miłoszówka, Niesiołowice, Nieszawa, Nietrzeba, Owczarnia, Pielgrzymka, Pocześle, Prawno, Rybitwy, Spławy, Stare Boiska, Stare Kaliszany, Stasin, Stefanówka, Studnisko, Ugory, Wałowice, Wałowice-Kolonia, Wólka Kolczyńska.

Pozostałe miejscowości:
Graniczna, Łopoczno

 

Karczmiska

 

Sołectwa:
Bielsko, Chodlik, Głusko Małe, Górki, Jaworce-Mieczysławka, Karczmiska Pierwsze, Karczmiska Drugie, Głusko Duże-Kolonia, Wolica-Kolonia, Uściąż-Kolonia, Noworąblów, Słotwiny, Uściąż, Wolica, Wymysłów, Zaborze, Zagajdzie.

Pozostałe miejscowości:
Głusko Duże, Zaborze-Kolonia

 

Łaziska

 

Miejscowości:
Braciejowice, Głodno, Grabowiec, Janiszów, Kamień, Kamień-Kolonia, Kępa Gostecka, Kępa Piotrawińska, Kępa Solecka, Kolonia Łaziska, Koło, Kopanina Kaliszańska, Kopanina Kamieńska, Kosiorów, Las Dębowy, Łaziska, Niedźwiada Duża, Niedźwiada Mała, Piotrawin, Piotrawin-Kolonia, Trzciniec, Wojciechów, Wrzelów, Zakrzów, Zgoda.

 

Opole Lubelskie

 

Sołectwa:
Białowoda, Ćwiętalka-Świdry, Darowne, Dąbrowa Godowska, Dębiny, Elżbieta, Emilcin, Nowy Franciszków, Franciszków Stary, Górna Owczarnia, Góry Kluczkowickie, Góry Opolskie, Grabówka, Jankowa, Kamionka, Kazimierzów, Kluczkowice, Nowe Komaszyce, Stare Komaszyce, Leonin, Ludwików, Majdan Trzebieski, Niezdów, Ożarów Drugi, Ożarów Pierwszy, Puszno Godowskie, Puszno Skokowskie, Rozalin, Ruda Godowska-Ruda Maciejowska, Sewerynówka, Skoków, Stanisławów, Truszków, Trzebiesza, Wandalin, Widły, Wola Rudzka, Wólka Komaszycka, Wrzelowiec, Kierzki, Zadole, Zajączków, Zosin.

Pozostałe miejscowości:
Elżbieta-Kolonia, Kleniewo, Kluczkowice-Osiedle, Kręciszówka.

 

Poniatowa

 

Sołectwa:
Dąbrowa Wronowska, Henin, Kocianów, Kowala Druga, Kowala Pierwsza, Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Leśniczówka, Niezabitów, Niezabitów-Kolonia, Obliźniak, Plizin, Poniatowa-Kolonia, Poniatowa, Spławy, Szczuczki-Kolonia, Wólka Łubkowska, Zofianka.

 

Wilków

 

Miejscowości:
Brzozowa, Dobre, Kąty, Kępa Chotecka, Kłodnica, Kolonia Wrzelów, Kosiorów, Lubomirka, Machów, Majdany, Małe Dobre, Podgórz, Polanówka, Rogów, Rogów-Kolonia, Rybaki, Szczekarków, Szczekarków-Kolonia, Szkuciska, Urządków, Wilków, Wilków-Kolonia, Wólka Polanowska, Zagłoba, Zarudki, Zastów Karczmiski, Zastów Polanowski, Żmijowiska.

 

Wojciechów

 

Sołectwa:
Nowy Gaj, Stary Gaj, Góra, Ignaców, Halinówka, Łubki, Łubki-Kolonia, Łubki-Szlachta, Maszki, Maszki k. Wojciechowa, Miłocin, Palikije Pierwsze, Palikije Drugie, Stasin, Sporniak, Szczuczki, Szczuczki VI Kolonia, Wojciechów cz. I, Wojciechów cz. II, Wojciechów-Kolonia Pierwsza,Wojciechów-Kolonia Piąta.

Pozostałe miejscowości:
Cyganówka, Czajki, Olszyny, Romanówka, Tomaszówka, Zagrody.