Herb Janowa

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim - obszar działania kancelarii komorniczej Daniela Wasiaka

Komornik Daniel Wasiak może podejmować działania wobec osób/podmiotów mających siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium apelacji lubelskiej (czyli obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie). Wierzyciel ma wtedy prawo wyboru komornika ograniczone do tejże apelacji.

W skład apelacji lubelskiej wchodzi obszar właściwości Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim na terenie, którego kancelaria Komornicza Daniela Wasiaka może prowadzić sprawy.

Działania kancelarii komorniczej w obrębie Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

Mapa JanowaKancelaria może prowadzić następujące działania:

  • Egzekucja świadczeń pieniężnych
  • Zabezpieczenie roszczeń
  • Protokół stanu faktycznego
  • Nadzór nad licytacją
  • Ustalanie majątku dłużnia

wobec podmiotów i osób mieszkających lub posiadających swoją siedzibę w obrębie wszystkich ulic i miejscowości na obszarze Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim w tym:

Batorz

 

Sołectwa:
Aleksandrówka, Batorz (sołectwa: Batorz Pierwszy, Batorz Drugi, Batorz-Kolonia), Błażek, Nowe Moczydła, Samary, Stawce, Stawce-Kolonia, Węglinek, Wola Studzieńska, Wola Studzieńska-Kolonia, Wólka Batorska.

 

Pozostałe miejscowości:
Wólka Batorska-Kolonia

 

Chrzanów

 

Sołectwa:
Chrzanów (sołectwa: Chrzanów I, Chrzanów II, Chrzanów III i Chrzanów IV), Chrzanów-Kolonia, Łada, Malinie, Otrocz.

 

Dzwola

 

Sołectwa:
Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka-Kolonia, Dzwola, Flisy, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Kocudza Górna, Konstantów, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Władysławów, Zdzisławice, Zofianka Dolna.

 

Pozostałe miejscowości:
Flisy (leśniczówka), Zdzisławice (gajówka).

 

Godziszów

 

Sołectwa:
Andrzejów, Godziszów (sołectwa: Godziszów Pierwszy, Godziszów Drugi i Godziszów Trzeci), Kawęczyn, Piłatka, Rataj Ordynacki, Wólka Ratajska, Zdziłowice (sołectwa: Zdziłowice Pierwsze, Zdziłowice Drugie, Zdziłowice Trzecie i Zdziłowice Czwarte).

 

Pozostałe miejscowości:
Nowa Osada, Rataj Poduchowny.

 

Janów Lubelski

 

Sołectwa:
Biała Pierwsza, Biała Druga, Borownica, Łążek Ordynacki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Pikule, Ruda, Szklarnia, Ujście, Zofianka Górna.

 

Pozostałe miejscowości:
Cegielnia, Gierlachy, Jakuby, Jonaki, Kiszki, Kopce, Łążek Garncarski, Szewce.

 

Modliborzyce

 

Sołectwa:
Antolin, Bilsko, Brzeziny, Ciechocin, Dąbie, Felinów, Gwizdów-Kalenne, Kolonia Zamek, Lute, Majdan-Świnki, Michałówka, Pasieka, Słupie, Stojeszyn Drugi, Stojeszyn Pierwszy, Węgliska, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze, Wolica Pierwsza, Wolica Druga, Wolica-Kolonia, Zarajec.

 

Pozostałe miejscowości:
Janówek, Stojeszyn-Kolonia.

 

Potok Wielki

 

Miejscowości:
Chabudówka, Dąbrowica, Dąbrówka, Kolonia Potok Wielki, Maliniec, Osinki, Osówek, Popielarnia, Potoczek, Potok-Stany, Potok-Stany Kolonia, Potok Wielki, Radwanówka, Stany Nowe, Stawki, Wola Potocka, Zarajec Potocki.

 

Zakrzew

 

Sołectwa:
Annów, Baraki, Boża Wola, Dębina, Karolin, Majdan Starowiejski, Nikodemów, Ponikwy, Szklarnia, Targowisko, Targowisko-Kolonia, Tarnawka Pierwsza, Tarnawka Druga, Wólka Ponikiewska, Zakrzew, Zakrzew-Kolonia.